History Festivals Temples Pooja Schedule

Palani Temples

On the Palani Hill: The temples of:

 • Dandâyudhapâni Swâmi
 • Malai-kolundu Sivan and Malai Nachiamman
 • Bhuvaneshwari (Durga) and Saint Bhogar

On the Hill-steps:

 • Kuravadi-Velavar
 • Idumban
 • Vyavipuri-Durai
 • Kannimar
 • Valli-Amman near the Ariyar Mandapa

Tiru Avinankudi and at the Adivaram:

 • Kulandai Velayudhar
 • Ankili Parameswarar
 • Vîlîswarar
 • Patha-Vinayakar
 • Mînakshi-Sundareswarar

On the Giri-Veethi:

 • Vîra Durga-North Giri Veethi
 • Vana Durga - South Giri Veethi
 • Rakkala-matam Vinayagar
 • Durga on the West Giri-Veethi

The Idumban Hill

 • Kalinga-pârai-Subramaniar

Palani Town

 • Periyanayakiamman, Muttukumaraswami and Kailasanathar Temples
 • Uttara Vinayakar
 • Kosala Vinayakar
 • Patini Vinayakar (Vyapuri tank bund)
 • Aparanji Vinayakar
 • Lakshminarayana Perumal
 • Venugopala Perumal
 • Pattathu Vinayagar

On the Shanmukha-nadi

 • Peniya-Avudayar
 • Nava-graha on the Bathing Ghat
 • ûr-Nachi-amman on the Varatama-ma-nadi

Kodaikanal Hills

 • Kuriñji Andavar Temple, Kodaikanal
 • Velappar Temple, Poompârai

Other Temples

 • Vâgîsvara Swami Temple, Kîranur
 • Alakiya Chockanatha Perumal Temple, Kîranur
 • Cholîsvara Swami Temple, Ayakudi
 • Ahobila Varadaraja Perumal Temple, Bâlasamudaram
 • Kulandai Velappar Temple, Oddanchatram
 • Vinayagar Temple, Palayam
History Festivals Temples Pooja Schedule